Vereenvoudigde aanbestedingsprocedure voor SAS-diensten boven de drempel

Inkoopkracht ZHW 16-08-2018 1453 keer bekeken

Voor sociale en andere specifieke diensten (SAS-diensten) boven de drempel is er een vereenvoudigde aanbestedingsprocedure, ook wel SAS-procedure genoemd. In samenwerking met de vakgroep Sociaal domein heeft PIANOo een handreiking opgesteld over deze procedure.

Welke ruimte heeft u? Welke regels zijn van toepassing en welke niet? De handreiking biedt u een kader.

Sociale en andere specifieke diensten

Sociale en andere specifieke diensten zijn bijvoorbeeld diensten op het gebied van onderwijs, gezondheidszorg, maatschappelijke dienstverlening, administratiediensten voor onderwijs en enkele juridische diensten. Wmo-hulpmiddelen en andere leveringen zijn geen SAS-diensten.

SAS-procedure

De wet schrijft voor een SAS-procedure slechts een aantal verplichte procedurestappen voor, waardoor u bij de inrichting van deze procedure meer vrijheid heeft dan bij gebruik van één van de reguliere procedures. Welke vrijheid u precies heeft, wordt in de handreiking nader beschreven.

Kader SAS

Achtereenvolgens wordt besproken:

  • aan welke regels u zich wel én niet dient te houden bij het inrichten en uitvoeren van een SAS-procedure;
  • welke procedurestappen uw SAS-procedure in ieder geval moet bevatten;
  • op welke concrete punten dit kader u meer vrijheid biedt dan de reguliere aanbestedingsprocedures.

Handreiking

Vereenvoudigde aanbestedingsprocedure SAS-diensten boven de drempel

 

Bron: PIANOo

 

Cookie-instellingen