Aanbestedingsnieuws: nieuwe schoonmaakaanbestedingen & gegunde opdrachten

Inkoopkracht ZHW 16-08-2018 1865 keer bekeken

Er is veel te doen over schoonmaakcontracten en schoonmaakaanbestedingen. Waar de trend een aantal jaren geleden was dat ze korter en korter werden, neemt de lengte van schoonmaakcontracten weer toe.

Op de contractenpagina van www.servicemanagement.nl is informatie gebundeld van contracten die schoonmaakbedrijven hebben binnengehaald met informatie over schoonmaakaanbestedingen die op dit moment lopen. Hierbij de laatste toevoegingen:

Openstaande aanbesteding: Stichting Autoriteit Financiële Markten

Opdrachtgever: Stichting Autoriteit Financiële Markten
Object: 1 kantoorpand aan de Vijzelgracht 50 te Amsterdam. De totale hoeveelheid schoon te maken vierkante meters vloeroppervlak bedraagt ca. 17.000 m². Binnen deze 17.000 m² bedraagt de totale hoeveelheid te reinigen hypoallergeen Desso vloerbedekking ca. 9.000 m². De totale hoeveelheid te bewassen glas bedraagt ca. 9.500 m².
Werkzaamheden: Het betreft het schoonmaken, inclusief glasbewassing en tapijtreiniging van één kantoorgebouw dat valt onder het beheer van opdrachtgever, op basis van een prestatiecontract.
Contractduur: Drie jaar, met vijfmaal optie tot verlening met 1 jaar
Selectiecriteria: Weging kwaliteit = 70% / Weging prijs = 30%
Soort aanbesteding: Europees
Status en datum: Sluitingsdatum = 20-09-2018 / Aanvang opdracht = 01-02-2019
Contactpersoon: Michiel Hoeksel / inkoop@afm.nl
URL voor meer informatie: https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/143006;section=1

Openstaande aanbesteding: Gemeente Roermond

Opdrachtgever: Gemeente Roermond
Werkzaamheden: De gemeente Roermond heeft uitgesproken de schoonmaakdienstverlening te willen voortzetten met het huidige schoonmaakpersoneel; dit betreffen voornamelijk mensen met een SW-indicatie. De Opdrachtgever stelt zelf een gedeelte van het personeel ter beschikking. De Opdrachtgever is op zoek naar partner die bereid is deze medewerkers middels een detachering in dienst te nemen en deze mensen operationeel te begeleiden. De Opdrachtnemer is verantwoordelijk voor het opstellen en uitvoeren van de schoonmaakwerkprogramma’s, het leveren van schoonmaakmiddelen en materialen. De Opdrachtnemer is verantwoordelijk voor de continuïteit van de schoonmaakdienstverlening binnen de Objecten van de Opdrachtgever. Met andere woorden de schoonmaakdienstverlening moet te allen tijde gegarandeerd zijn, ook bij ziekte en verlof van de ter beschikking gestelde medewerkers.
Contractduur:  8 jaar
Selectiecriteria: Weging kwaliteit = 50% / Weging prijs = 50%
Status en datum: Sluitingsdatum = 14-09-2018
Contactpersoon: Mitchell Dieters / mitchelldieters@roermond.nl
URL voor meer informatie: https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/140046;section=1

Stichting Regionaal Opleidingencentrum van Twente

Opdrachtgever: Stichting Regionaal Opleidingencentrum van Twente
Werkzaamheden: Deze opdracht is nu uitbesteed aan èèn (1) schoonmaakdienstverlener. Zij is verantwoordelijk voor de schoonmaak op alle locaties met een totale vloeroppervlakte van 96.700 m2 inclusief de glasbewassing. Het ROC wenst een samenwerking met meerdere dienstverleners aan te gaan waarbij partnerschap en transparantie centraal staan. De schoonmaakdienstverlener is hierbij een verlengstuk van de organisatie ROC van Twente en voelt zich eigenaar van de locatie(s). De schoonmaak wordt aanbesteed in 3 percelen, geografisch verdeeld, Hengelo, Almelo e.o. en Enschede e.o.
Contractduur: Het contract wordt initieel aangegaan voor de duur van drie (3) jaar. De startdatum is 1 maart 2019. Afhankelijk van de resultaten van de Kritieke Prestatie Indicatoren (KPI) kan ROC van Twente het contract telkens met één (1) bonusjaar verlengen met een maximum van zes (6) bonus verlengingsjaren.
Soort aanbesteding: Europees
Status en datum: Sluitingsdatum = 06-09-2018
Contactpersoon: Marieke Weerts / m.weerts@atir.nl
URL voor meer informatie: https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/139738;section=1

Openstaande aanbesteding: Twence BV

Opdrachtgever: Twence BV
Werkzaamheden: Schoonmaakwerkzaamheden in verschillende panden + levering sanitaire voorzieningen
Soort aanbesteding: Europees
Status en datum: Sluitingsdatum = 31-08-2018
Contactpersoon: Erik Meutstege / E.Meutstege@twence.nl
URL voor meer informatie: https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/143494;section=1 

Openstaande aanbesteding: Stichting Katholiek Voortgezet Onderwijs Breda en omgeving/Skvob

Opdrachtgever: Stichting Katholiek Voortgezet Onderwijs Breda en omgeving/Skvob
Object: Deze aanbesteding betreft drie percelen waarin schoonmaakdienstverlening wordt aanbesteed voor de scholen (locaties) van opdrachtgever. Perceel 1 = 5 scholen / Perceel 2 = 4 scholen / Perceel 3 = 3 scholen
Werkzaamheden: Schoonmaakdienstverlening op scholen.
Contractduur: 60 maanden
Selectiecriteria: Weging kwaliteit = 70% / Weging prijs = 30%
Soort aanbesteding: Europees
Status en datum: Sluitingsdatum = 31-08-2018
Contactpersoon: S. Klein / info@onderwijskantoor.nl
URL voor meer informatie: https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/139560

Openstaande aanbesteding: Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Tiel

Opdrachtgever: Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Tiel
Object: 3 huidige locaties en de toekomstige mavo van RSG Lingecollege
Werkzaamheden: het uitvoeren van de schoonmaakdienstverlening voor de locaties van RSG Lingecollege in Tiel.
Contractduur: 4 jaar. Na de initiele contractduur van 4 jaar zijn er 3 maal een optie van 1 jaar mogelijk
Selectiecriteria: Weging kwaliteit = 70% / Weging prijs = 30%
Status en datum: Sluitingsdatum = 24-08-2018
Contactpersoon: M. Hintzen / m.hintzen@atir.nl
URL voor meer informatie: https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/139662;section=1

Openstaande aanbesteding: Gemeente Borger-Odoorn

Opdrachtgever: Gemeente Borger-Odoorn
Object: 10 verschillende locaties, waaronder het gemeentehuis en een aantal gymzalen/sporthallen
Werkzaamheden: Het gaat om reguliere en periodieke schoonmaak alsmede glasbewassing. Er kan ook sprake zijn van incidentele schoonmaakwerkzaamheden en/of schoonmaak op afroep.
Contractduur: Twee jaar met de optie om de overeenkomst eenzijdig tweemaal met twee jaar te verlengen.
Selectiecriteria: Weging kwaliteit = 60% / Weging prijs = 40%
Soort aanbesteding: Europees
Status en datum: Sluitingsdatum = 10-08-2018
Contactpersoon: kenniscentrum@cbp.nl
URL voor meer informatie: https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/140078;section=1

Gegunde opdracht: NV SRO regio Kennemerland

Opdrachtgever: NV SRO regio Kennemerland
Opdrachtnemer: Breedweer Facilitaire Diensten
Object: De locaties van NV SRO regio Kennemerland. Het betreft XX locaties met een totale omvang van ongeveer XX.XXX m². In de locaties is sprake van onder andere sportruimten nat en droog, kantoorruimten, vergaderruimten, leslokalen, sanitaire ruimten en verkeersruimten.
Werkzaamheden: Schoonmaakonderhoud en glasbewassing
Selectiecriteria: Weging kwaliteit = 70% / Weging prijs = 30%
Soort aanbesteding: Europees
Status en datum: Gegund. Sluitingsdatum = 31-05-2018
Contactpersoon: Maaike Schmelling / aanbestedingen@sro.nl
URL voor meer informatie: https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/143072;section=1

Gegunde opdracht: Gemeente Heerenveen

Opdrachtgever: Gemeente Heerenveen
Opdrachtnemer: Asito (beide percelen)
Object: Perceel 1 = 5 panden, schoon te houden vloeroppervlakte circa 10.685 m2, glasbewassing circa 4.838 m2. Schoonmaakdienstverlening betreft een resultaatgerichte schoonmaak. // Perceel 2 = betreft een 17-tal panden waarbij er sprake is van een inspanningsgerichte schoonmaak met een vloeroppervlakte van circa 7.862 m2, voor glasbewassing betreft het circa 4.393 m2.
Werkzaamheden: Schoonmaakonderhoud en glasbewassing
Contractduur: Drie jaar met de mogelijkheid tot verlenging met maximaal vijf (5) maal één (1) jaar.
Selectiecriteria: Weging kwaliteit = 80 % / Weging prijs = 20%
Soort aanbesteding: Europees
Status en datum: Gegund. Sluitingsdatum = 31-05-2018
Contactpersoon: Henk de Vries /aanbestedingen@heerenveen.nl
URL voor meer informatie: https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/143230;section=1

Gegunde opdracht: Centraal Bureau Stichting OZHW

Opdrachtgever: Centraal Bureau Stichting OZHW
Opdrachtnemer: CSU
Object: Totale waarde van de opdracht/het perceel: 3 200 000,00
Werkzaamheden: – Het schoonmaken van alle scholen van OZHW, met als basis het opgestelde werkprogramma, waarbij flexibiliteit geboden wordt in de dienstverlening op de verschillende scholen. – Het op afroep plannen en uitvoeren van glasbewassing van alle scholen van OZHW. In beginsel wordt tweemaal per jaar het gevelglas buiten gewassen en eenmaal per jaar het separatieglas en het gevelglas aan de binnenzijde. – Het plannen en uitvoeren van jaarlijks vloeronderhoud zoals opgenomen in het werkprogramma. De Opdrachtgever behoudt de mogelijkheid om de frequentie per locatie aan te passen en een enkelvoudige opdracht extern uit te laten voeren. – Het op afroep uitvoeren van dieptereiniging van zachte vloerbedekking.
Selectiecriteria: Weging kwaliteit = 70% / Weging prijs = 30%
Soort aanbesteding: Europees
Status en datum: Gegund. Sluitingsdatum = 08-05-2018
Contactpersoon: Inkoop Meesters / info@ozhw.nl
URL voor meer informatie: https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/139749;section=1

 

Bron: Service management

Cookie-instellingen