Inkoopsamenwerking is meer dan bundeling van inkoopvolumes

Inkoopkracht ZHW 04-10-2018 1873 keer bekeken

Door samenwerking kan meer kennis opgebouwd worden van producten, markten en bedrijven, kunnen transactiekosten en risico’s voor de deelnemende organisaties verminderen en de professionaliteit van de inkoop toenemen.

PIANOo heeft alle 50 gemeentelijke inkoopsamenwerkingen in één landelijke kaart weergegeven.

In sommige samenwerkingsverbanden zitten ook andere organisaties, zoals de provincie Overijssel in het Shared Service Center van de gemeenten Kampen en Zwolle. Alleen als gemeenten op structurele basis met elkaar samenwerken op inkoopgebied komt het samenwerkingsverband in aanmerking voor deze kaart. Alle samenwerkingsverbanden die opgenomen zijn werken samen op verschillende inkoopdomeinen zoals leerlingenvervoer, beveiliging en ICT.

Kaart inkoopsamenwerkingen

Op de kaart komen de volgende vormen van inkoopsamenwerkingen voor:

  • Shared Service Center (Gezamenlijke bedrijfsvoering, dus ook samenwerking op inkoopgebied).
  • Ambtelijke fusie (Gezamenlijke uitvoeringsorganisatie van meerdere gemeenten, die aangestuurd worden door de verschillende (autonome) gemeentebesturen.
  • Uitbesteden van inkoop bij een andere gemeente.
  • Gemeentelijke inkoopbureaus (Gezamenlijke inkoop).
  • Kennisuitwisseling en/of een gezamenlijk inkoopbeleid.

Gemeentelijke inkoopsamenwerkingen in Nederland  op ez.maps.arcgis.com

Handreiking: In drie stappen naar een inkoopsamenwerking

In deze handreiking leest u welke stappen u kunt ondernemen om uw inkoopproces verder te professionaliseren door middel van samenwerking. De handreiking is gebaseerd op de ervaringen van enkele structurele samenwerkingen op de kaart. (maart 2018)
Handreiking: In drie stappen naar een inkoopsamenwerking

De landelijke kaart is in 2018 geactualiseerd. Het overzicht is gebaseerd op onderzoek dat PIANOo deed in het vierde kwartaal van 2017. Inkoopsamenwerkingen meldden zich na oproepen op PIANOo.nl. PIANOo wil de kaart halfjaarlijks bijwerken. Aanpassingen en suggesties kunt u melden via info@pianoo.nl.

Bron: pianoo

Cookie-instellingen