Overheden starten buyer groups voor meer klimaatimpact met inkoop

13-12-2019 4304 keer bekeken

Rijk, IPO, VNG en UVW willen mei 2020 met andere publieke opdrachtgevers starten met 13 buyer groups. Daarmee zetten ze een volgende stap in het benutten van hun gezamenlijke inkoopkracht voor klimaatimpact. https://www.pianoo.nl/nl/actueel/nieuws/overheden-starten-buyer-groups

Wat is en doet een buyer group?

Binnen een buyer group werken publieke opdrachtgevers gezamenlijk aan een gedeelde marktvisie en -strategie op het verduurzamen van een productcategorie. Deze visie en strategie implementeren de betrokken opdrachtgevers vervolgens binnen 2 jaar in hun aanbestedingspraktijk. Hierin zijn de ambities op CO2-reductie en circulariteit binnen deze productgroep beschreven, en het inkoopinstrumentarium dat wordt gebruikt. Een buyer group betrekt de markt in de uitwerking van de marktvisie en -strategie.

Na bekrachtiging van de marktvisie en -strategie passen de betrokken publieke opdrachtgevers deze toe bij hun eigen aanbestedingen. Zo kan de markt anticiperen op toekomstige vraag en kunnen publieke opdrachtgevers kosten en risico’s onderling beter verdelen. Hiermee wordt gezamenlijk impact gemaakt.

Meer info?

https://www.pianoo.nl/nl/actueel/nieuws/overheden-starten-buyer-groups

https://www.pianoo.nl/nl/themas/maatschappelijk-verantwoord-inkopen-duurzaam-inkopen/ontwikkelingen/buyer-groups

 

Cookie-instellingen