Inkoopkracht Zuid-Holland West gemeenten gunnen Protinus IT opdracht ‘Softwarebroker’

Inkoopkracht ZHW 18-03-2022 1731 keer bekeken

De netwerkorganisatie Inkoopkracht ZHW van de gemeenten: Delft, Pijnacker-Nootdorp, Zoetermeer, Westland hebben samen met de extra deelnemende gemeenten Leidschendam-Voorburg en Midden-Delfland de softwarebroker aanbesteed.

De aanbesteding is gegund aan Protinus IT voor het leveren van de ‘Softwarebroker, Levering Standaardprogrammatuur en Aanverwante Dienstverlening’. Een criterium daarbij was de informatieportal die de gemeenten in- en overzicht geeft van alle bestelde en geregistreerde licenties.

Via deze overeenkomst hebben de gemeenten zich verzekerd van één leverancier die de zorg op zich neemt
voor het leveren van Standaardprogrammatuur en Aanverwante Dienstverlening. Hieronder vallen o.a.
het doorleveren en uitbreiden van de reeds bij de gemeenten aanwezige Standaardprogrammatuur, nieuw aan te schaffen Standaardprogrammatuur, onderhoud, ondersteuning en (aanverwante) diensten zoals consultancy en marktverkenning.

Bas Verhoeven van gemeente Delft: “De snelle ontwikkelingen in IT vergroten de noodzaak voor overheden om daar goed op in te kunnen spelen. De aangesloten gemeenten hebben daarom bij het uitschrijven van deze aanbesteding de nadruk gelegd op de kwaliteitscriteria zoals het bestelproces, kennis van de markt en een portal voor in- en overzicht van alle offertes, orders en licenties. Daarnaast wilden ze één leverancier die de zorg op zich kan nemen voor het leveren van bestaande en nieuwe standaardprogrammatuur en de daarbij behorende dienstverlening. Bij het beoordelen heeft Protinus ons overtuigd in hoe ze ons kunnen helpen in te spelen op toekomstige ontwikkelingen.”

Niels Goderie, Sales Director Protinus: “Wat Inkoopkracht Zuid-Holland West goed gezien heeft, en wat steeds meer gemeenten zien, is dat je niet alleen een goede prijs wil verkrijgen via het uitschrijven van een aanbesteding maar dat de kwaliteit van de dienstverlening, bijvoorbeeld via een informatieportal, eigenlijk belangrijker is. We zijn dan ook blij dat we hen daarin hebben kunnen overtuigen en natuurlijk dat we dat mogen gaan bewijzen de komende jaren”.

De looptijd van het contract is 24 maanden met een verlengingsduur van twee maal twaalf maanden met een geraamde totaalwaarde van 53 miljoen euro. Op het gebied van Microsoft werkt Protinus IT binnen deze raamovereenkomst samen met Insight Enterprises.

Over Inkoopkracht Zuid-Holland West
Inkoopkracht Zuid-Holland West is het samenwerkingsverband van gemeenten op het gebied van inkoop en aanbesteding. Inkoopkracht Zuid-Holland West streeft naar het samen bundelen en/of delen van informatie en expertise, hulpmiddelen en/of volume op het gebied van inkoop, met als doel het behalen van voordeel voor alle deelnemende organisaties: meer kwaliteit, minder kwetsbaarheid en borgen van rechtmatigheid.

Bovenstaand artikel is terug te vinden op de website van Protinus.

Cookie-instellingen