De gevolgen van de Aanbestedingswet 2013

01-07-2014 655 keer bekeken

Per 1 april 2013 is de Aanbestedingswet 2012 in werking getreden. In tegenstelling tot de oude wetgeving kent deze wet ook regels voor opdrachten die onder de Europese drempelwaarden vallen. Dus budgethouder let goed op de wijzigingen.

Met het inwerkingtreden van de Aanbestedingswet en het Aanbestedingsbesluit zijn de aanbestedingsregels (Besluit aanbestedingsregels voor overheidsopdrachten (Bao), Besluit aanbestedingsregels speciale sectoren (Bass) en de Wet implementatie rechtsbeschermingsrichtlijnen aanbesteden (Wira) komen te vervallen.

Deze regels zijn in de Aanbestedingswet 2012 geïntegreerd.

Naast deze wet zal er gelijktijdig een Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) in werking treden. In deze AMvB worden een aantal zaken uit de Aanbestedingswet geregeld te weten:

  • verplicht gebruik ARW 2012;
  • model Eigen verklaring;
  • verplicht gebruik Gids proportionaliteit. De Gids proportionaliteit geeft invulling aan het beginsel van proportionaliteit.

De belangrijkste veranderingen ten opzichte van het Bao en de Wira hebben we nog even voor jullie op een rij gezet: Zie link "overzicht belangrijkste wijzigingen aanbestedingswet"  van Pianoo. 

 

Cookie-instellingen