Europese aanbesteding bomen en heesters

01-07-2014 1043 keer bekeken

Lees hier de ervaring van een materiedeskundige over het aanbestedingstraject bomen en heesters. In betrekkelijk korte tijd is er een gezamenlijk aanbestedingsdocument gerealiseerd, welke werkzaam is en voldoet aan objectieve inkoopvoorwaarden.

Ervaring van Materiedeskundige:
Bij de deelnemende gemeenten zijn er heel veel overeenkomsten op het gebied van inkoop. Niet alleen wat betreft de leveranciers maar ook van de werkprocessen. Dit heeft er toe geleid dat we betrekkelijk snel een document hebben kunnen samenstellen. Dit document heeft als basis gediend voor de formulering van de uitvraag. De voornaamste basis is de kwaliteit van het product, hiervoor hebben we  het handboek ' boomkwekerijproducten' gebruikt.

Naast de theoretische en inhoudelijke kant van het proces is de kennismaking met collega's inspirerend en boeiend geweest. Dit kan tot verdere samenwerking leiden en is er een achterliggend kennisnetwerk ontstaan.

 

Cookie-instellingen