Een nieuwe mijlpaal...

01-07-2014 1616 keer bekeken

De gemeenten Delft, Leidschendam-Voorburg, Pijnacker-Nootdorp, Rijswijk, Voorschoten, Wassenaar, Werkorganisatie Duivenvoorde, Westland en Zoetermeer werken de komende drie jaar samen in de vorm van een ‘netwerkorganisatie’ onder de naam ‘Inkoopkracht Zuid-Holland West’.

De leden van de kring van Gemeentesecretarissen in Haaglanden hebben besloten de samenwerking op inkoopgebied verder te inventariseren.

De netwerkorganisatie 'Inkoopkracht Zuid-Holland West' wordt opgebouwd uit een centrale inkoopeenheid bestaande uit een nog aan te stellen regisseur voor de regionale samenwerking en twee nog aan te stellen inkoopmedewerkers. Zij werken vanuit de gemeente Zoetermeer. De huidige inkoopadviseurs blijven in dienst van de deelnemende gemeenten en worden gedeeltelijk beschikbaar gesteld voor de netwerkorganisatie.

Het doel van de verdergaande inkoopsamenwerking is samen te vatten in vier kernpunten:
1. kwaliteit verbeteren;
2. kwetsbaarheid verminderen;
3. kostenefficiëntie realiseren;
4. rechtmatigheid borgen.

Primair richt Inkoopkracht Zuid-Holland West zich op het adviseren en ondersteunen van gezamenlijke aanbestedingen (Europese en nationale aanbestedingen) en secundair op (meervoudig) onderhandse aanbestedingen. Daarnaast werken de inkoopadviseurs gezamenlijk aan de ontwikkeling en professionalisering van het inkoopvakgebied bij de deelnemende gemeenten.

Nieuwsgierig geworden naar Inkoopkracht Zuid-Holland West?

Bekijk de website en indien je op de hoogte wilt blijven van het laatste nieuws kun je je aanmelden voor de nieuwsbrief.

 

 

 

 

Cookie-instellingen