Bestemmingsplannen

07-10-2014 773 keer bekeken

De gemeente Pijnacker-Nootdorp heeft recent een Europese aanbesteding bestemmingsplannen uitgevoerd. Bij de aanbesteding is opgenomen dat ook andere deelnemende gemeenten uit de samenwerking Inkoopkracht Zuid-Holland West van de voorwaarde gebruik kunnen maken.

De aanbesteding is als volgt uitgevoerd:
Er zijn 15 inschrijvers gekomen, die allen eerst zijn beoordeeld op de algemene eisen (klopt de bedrijfsvoering?) en daarna is de gunning in twee stappen beoordeeld:

De eerste stap was de beoordeling op kwaliteit. Een bestaand plan, die in de landelijke database aanwezig was, werd beoordeeld op de elementen die ook in de gemeente Pijnacker-Nootdorp van toepassing waren. Zowel het plan, als de toelichting als de juridische onderbouwing zijn beoordeeld. Op deze wijze ontstond er een rangorde van 1 t/m 15 in alleen kwalitatieve zin.

Bij de tweede stap zijn alleen van de kwalitatief vijf hoogst gewaarde inschrijvers de prijsenveloppen geopend.  Men moest twee reële prijzen indienen; het omzetten van een analoog plan naar een digitaal plan en het aanpassen van een bestaand digitaal plan.

De drie inschrijvers met de laagste prijs kwamen in aanmerking voor een mantelcontract. De overige twee inschrijvers krijgen een stand-by kwalificatie, hetgeen betekent dat zij als eerste toegevoegd kunnen worden als één van de drie mantelcontractanten om wat voor reden dan ook niet meer beschikbaar is.

De mantelcontractanten zijn: BRO Adviseurs in Ruimtelijke Ordening, Economie en Milieu B.V.; Croonen Buro5 B.V. en OD205SL.

Inzicht  in  aangeboden kwaliteit  en  prijs  op  afspraak via Henk Zwennes, inkoopcoördinator, gemeente Pijnacker-Nootdorp, e-mail: inkoop@pijnacker-nootdorp.nl

Cookie-instellingen