Nieuwe website Inkoopbureau H10 (jeugdzorg)

13-05-2015 2511 keer bekeken

Inkoopbureau H10 (jeugdzorg) heeft vanaf heden een nieuwe en eigen website: www.h10inkoop.nl. Informatie over jeugdzorg is vanaf heden niet meer te vinden op de website van Inkoopkracht Zuid-Holland West, maar alleen nog op www.h10inkoop.nl

Sinds 3 april is de nieuwe website van het Inkoopbureau H10 actief.

Met deze site is de informatievoorziening naar zorgaanbieders, verwijzers en medewerkers van gemeenten verbeterd. Op dringend verzoek is een nieuwe productencatalogus met een vereenvoudigde zoekfunctie opgenomen op de site. Wij hopen u met deze site goed te informeren over de mogelijkheden en documentatie m.b.t. het inkoopproces van de jeugdhulp in Haaglanden.

Heeft u vragen of opmerkingen over de site dan kunt u mailen naar info@h10inkoop.nl.

Cookie-instellingen