Kick - off medische advisering

Inkoopkracht ZHW 15-03-2016 1081 keer bekeken

Eind januari zijn de deelnemende gemeenten van Inkoopkracht Zuid-Holland West bijeen gekomen om te bespreken of er een gezamenlijke aanbesteding opgestart kan worden voor de medische advisering.

Al gauw bleek dat er voor verschillende doeleinden medische advisering nodig kan zijn, bijvoorbeeld voor WMO maatwerkvoorzieningen, gehandicapten parkeervoorzieningen en de Participatiewet. Niet voor elke gemeente is een samenwerking gewenst, omdat er bijvoorbeeld al lopende overeenkomsten zijn. Vier gemeenten (Leidschendam-Voorburg, Rijswijk, Westland en Zoetermeer) hebben aangegeven interesse te hebben in een gezamenlijke aanbesteding. Om te kijken wat de markt kan bieden wordt er gestart met een marktconsultatie die inmiddels op TenderNed is gepubliceerd. Daarna wordt bekeken hoe de aanbesteding het best ingericht kan worden.

Cookie-instellingen