Aanbesteding elektrische deuropeners Westland en Zoetermeer succesvol afgerond

Inkoopkracht ZHW 15-03-2016 294 keer bekeken

De aanbesteding die gemeente Westland en Zoetermeer hebben gehouden voor elektrische deuropeners die worden verstrekt in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO) is succesvol afgerond.

De opdracht is gegund aan Meyra Retail & Services B.V. (voormalig WoonCare B.V.). Naast het verkrijgen van gunstige tarieven is met deze aanbesteding bereikt dat de administratieve lasten voor beide gemeenten omlaag gaan. Bij deze aanbesteding zijn voor de deuropeners en de bijbehorende werkzaamheden teneinde de installatie mogelijk te maken All-in prijzen overeengekomen. Ook voor het preventieve en correctieve onderhoud zijn All-in tarieven overeengekomen. Hiermee is de administratieve last voor alle betrokken partijen geminimaliseerd.

Cookie-instellingen