Vandaag stemming over wetsvoorstel wijziging Aanbestedingswet 2012

Inkoopkracht ZHW 15-03-2016 510 keer bekeken

Vandaag wordt tijdens de plenaire vergadering tussen 15.00 en 15.30 uur gestemd over de wijzigingen in de Aanbestedingswet 2012. Volg de stemming live op tweedekamer.nl.

Live debat volgen

U kunt live de stemming volgen op uw computer, tablet of smartphone.
Live uitzending plenaire zaal: video / audio op tweedekamer.nl. 

Agenda plenaire vergadering 15 maart 2016  op tweedekamer.nl.

Er zijn 10 moties ingediend tijdens het debat.

Motie 14: Verhoging van de Europese Drempelwaarden
A.H. (Agnes) Mulder (CDA)

Motie 15: Gidsproportionaliteit uitbreiden, minder nadruk op prijs
A.H. (Agnes) Mulder (CDA) 

Motie 16: Inzichtelijk maken aantal te laat ingetrokken aanbestedingen 
A.H. (Agnes) Mulder (CDA)

Motie 17: Gidsproportionaliteit aanpassen, verhelding onnodig clusteren
S.M.J.G. Gesthuizen (SP)

Motie 18: Capaciteit / doolooptijden Commissie van Aanbestedingsexperts monitoren
E.E.W. Bruins (ChristenUnie)

Motie 19: Pilots publiek-private samenwerking, lokale innovatieve oplossingen
E.E.W. Bruins (ChristenUnie)

Motie 20: Onafhankelijk toezicht
E.E.W. Bruins (ChristenUnie) en S.M.J.G. Gesthuizen (SP)

Motie 21: Verzoek tot voorstellen om onnodig clusteren tegen te gaan
K. Verhoeven (D66)

Motie 22: Innovatie doelstelling verhogen naar 5%
K. Verhoeven (D66)

Motie 23: Aanbestedingen toegankelijk maken voor jonge innovatieve bedrijven
E. Ziengs (VVD)

 

Cookie-instellingen