Stemming Aanbestedingswet 2012 uitgesteld naar volgende week

Inkoopkracht ZHW 16-03-2016 407 keer bekeken

In de Tweede Kamer is bekend gemaakt dat de stemming over de wijziging van de Aanbestedingswet 2012 is uitgesteld naar volgende week. Naast de ingediende moties en amendementen van 9 maart 2016 is er vandaag een nieuw amendement en een gewijzigd amendement ingediend.

Voorgestelde amendementen:

  • Amendement 13 van het lid Verhoeven c.s. dat regelt dat duurzaamheidskenmerken wordt toegevoegd als beoordelingscriterium.
  • Amendement 9 van de leden Bruins en Ziengs dat regelt dat de wettelijke verplichting voor het gebruik van de Gids Proportionaliteit wordt uitgebreid naar de speciale-sectorbedrijven.
  • Amendement 11 van het lid Gesthuizen c.s. dat regelt dat de motiveringsplicht ook toepassing is op het criterium 'laagste kosten op basis van kosteneffectiviteit'.

Gewijzigd amendement 15 maart 2016:

  • Amendement 25 (gewijzigd) van de leden Verhoeven en Van Veldhoven dat expliciet maakt dat onder kosten die toegerekend kunnen worden aan externe milieueffecten in ieder geval de kosten vallen als gevolg van broeikasgasemissies.

Nieuw ingediend amendement 15 maart 2016:

  • Amendement 24 van het lid Gesthuizen dat regelt dat de Commissie van Aanbestedingsexperts een tweetal extra taken krijgt, namelijk de huidige taak van het Expertisecentrum aanbesteden PIANOo en het bevorderen van de doelmatigheid van aanbestedingsprocedures.

 

Cookie-instellingen