Onderzoek naar mogelijkheid gezamenlijke aanbesteding vaste telecommunicatiediensten

Inkoopkracht ZHW 23-03-2016 447 keer bekeken

Gemeentelijke Telecommunicatie heeft op 10 maart zijn eerste mijlpaal bereikt, namelijke de formele ondertekening van de raamovereenkomsten voor GT Mobiele Communicatie. Het resultaat mag er zijn. Gemeenten en daaraan verwante organisaties die eraan meedoen verzekeren zich voor zes jaar van de laagste tarieven in de markt en van hoge kwaliteit, niet in de laatste plaats door de inrichting van de Contractbeheerorganisatie (CBO), die gemeenten voor een groot deel ontzorgt.

Vaste Communicatie
GT heeft altijd geroepen dat zij bij gebleken succes van Mobiele Communicatie, haar best zou doen om andere commodity’s gezamenlijk aan te besteden. Ook tijdens de laatste regiobijeenkomsten heeft men dat niet onder stoelen of banken gestoken. De stuurgroep GT heeft in de vergadering van februari besloten om de mogelijkheden en de scope van vaste telecommunicatiediensten te onderzoeken. Gemeenten zijn daarbij, net als bij GT Mobiele Communicatie, weer nauw betrokken; ook hier zijn zij vertegenwoordigd in een klankbordgroep en een stuurgroep en ook hier zullen zij actief deelnemen aan de totstandkoming van de gezamenlijk aanbesteding.

Besluitvorming
Eind 2015 heeft GT een enquête over vaste telecommunicatiediensten gehouden onder gemeenten en daaruit is gebleken dat er genoeg behoefte is aan het gezamenlijk aanbesteden ervan. De komende tijd werken we de strategie en scope uit. Begin juli neemt de stuurgroep de beslissing om echt aan te gaan besteden of niet. Dit besluit is onder meer afhankelijk van het aantal deelnemers dat zich daadwerkelijk inschrijft.

Regiobijeenkomsten
Het succes van Mobiele Communicatie is onder andere te danken aan de directe en persoonlijke wijze waarop GT en gemeenten met elkaar het gesprek zijn aangegaan. Daarom organiseert GT ook voor de gezamenlijke aanbesteding van vaste telecommunicatiediensten regiobijeenkomsten in den lande. De regiobijeenkomsten vinden allemaal dit jaar vlak voor de meivakantie plaats. Meer informatie hierover is te vinden op de website Gemeentelijke Telecommunicatie.

Inschrijven voor GT Vaste Telecommunicatie
Na de regiobijeenkomst Vaste Telecommunicatie. Begint formeel het inschrijven voor deze gezamenlijke aanbesteding.

Cookie-instellingen