Eerste Kamer heeft het wetsvoorstel tot wijziging van de Aanbestedingswet 2012 aangenomen

Inkoopkracht ZHW 21-06-2016 337 keer bekeken

Vandaag heeft de Eerste Kamer het wetsvoorstel tot wijziging van de Aanbestedingswet 2012 aangenomen. Alleen de PVV-fractie heeft tegen gestemd. Hiermee komt de inwerkingtreding van de nieuwe wet per 1 juli 2016 dichterbij.

Tevens is gestemd over de motie-Dercksen (PVV) inzake het inbesteden van niet-kerntaken door overheden. De motie is verworpen. Alleen de CDA en PVV-factie hebben voor de motie gestemd.

Of 1 juli 2016 werkelijk wordt gehaald is afhankelijk van de procedure rondom het ontwerpbesluit tot de wijziging van het Aanbestedingsbesluit. Dit besluit is met een herziene versie van de Gids Proportionaliteit en het Aanbestedingsreglement Werken 2016 voorgelegd aan de Eerste en Tweede Kamer en in afwachting van het advies van de Afdeling advisering van de Raad van State.

Wil je meer weten over de wijzigingen in de aanbestedingswet 2012? Lees dan verder op de website van Pianoo.

Cookie-instellingen