Interactief pdf-formulier - Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA) in ontwikkeling

Inkoopkracht ZHW 21-06-2016 752 keer bekeken

Met de inwerkingtreding van de gewijzigde Aanbestedingswet (naar verwachting 1 juli 2016) wordt ook het gebruik van het Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA) verplicht.

Het ministerie van Economische Zaken ontwikkelt op dit moment een interactief pdf-formulier, waarmee eenvoudig een UEA kan worden gegenereerd en ingevuld.

UEA-tool Europese Commissie

Bij inwerkingtreding vervalt de mogelijkheid tot het gebruik van de oude modellen Eigen verklaring voor aanbestedende diensten en speciale-sectorbedrijven. De Europese Commissie biedt een online tool voor het genereren van het UEA. In de praktijk blijken veel aanbestedende diensten en ondernemers problemen te ondervinden met het controleren van het door hen gegenereerde of ingevulde document.

UEA als interactieve pdf

Het ministerie van Economische Zaken ontwikkelt daarom een interactief pdf-formulier. Het ministerie streeft ernaar het formulier vanaf 1 juli 2016 via www.pianoo.nl aan te bieden. Het formulier werkt hetzelfde als de huidige modellen Eigen Verklaring: het bevat een beveiligd deel voor aanbestedende diensten en een invulbaar deel voor de inschrijvers. Het is uiteraard ook mogelijk de Europese applicatie te gebruiken.

Cookie-instellingen