Ter informatie: Seminar | Miniseminar ‘Contractmanagement binnen gemeenten’ - gratis deelname

Inkoopkracht ZHW 06-09-2016 1920 keer bekeken

Contractmanagement binnen gemeenten is relatief nieuw en bevindt zich nog volop in de fase van inrichting en professionalisering. Dat contractmanagement nuttig en nodig is, is inmiddels wel geaccepteerd. Maar wat houdt contractmanagement nu eigenlijk in?

Hoe richt je contractmanagement zo in, dat het daadwerkelijk het gewenste rendement oplevert? Welke zaken zijn daarbij belangrijk? Wat zijn succesfactoren en valkuilen? Deze middag vertellen diverse sprekers uit de gemeentewereld over hun ervaringen in de praktijk.
 

Onderwerp     Seminar - Contractmanagement binnen gemeenten
Wanneer         20 september 2016, 12.30 – 17.00 uur
Waar                NBC Congrescentrum, Blokhoeve 1, Nieuwegein
Toegang          Gratis
 

Programma
12.30 – 13.00 uur    Ontvangst met koffie en een broodje
13.00 – 13.10 uur    Opening & korte introductie CM Partners – Karin van Erven, CM Partners
13.10 – 13.40 uur    Presentatie 1:   Claudia Heurter, Stichting Inkoopbureau West-Brabant
13.40 – 14.10 uur    Presentatie 2:   Stefan Ong, gemeente Zaanstad
14.10 – 14.25 uur    Pauze
14.25 – 14.55 uur    Presentatie 3:   Marjanneke Wiegerinck, onafhankelijk adviseur
14.55 – 15.25 uur    Presentatie 4:   Fred Aalders, gemeente Nijmegen
15.25 – 15.55 uur    Presentatie 5: Gert-Jan Vlasveld, CM Partners
15.55 – 16.00 uur    Afsluiting – Karin van Erven
Tot 17.00 uur          Gelegenheid tot napraten met een hapje en een drankje.

Presentatie 1: Wmo hulpmiddelen, de weg omhoog!
Claudia Heurter, Senior Contractmanager Stichting Inkoopbureau West-Brabant.

Veertien Westbrabantse gemeenten hebben gezamenlijk een contract voor Wmo hulpmiddelen afgesloten. U hoort van Claudia eerst over de voornaamste contractuele aspecten en de initiële bevindingen, toen zij in 2012 contractmanager werd van dit contract. Vervolgens schetst ze de gekozen aanpak om de contractbeheersing te optimaliseren en de ‘lessons learned’ die een grote rol hebben gespeeld bij de nieuwe aanbesteding en de implementatie van het huidige contractmanagement.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Presentatie 2: Contract- en Bestel Management bij Zaanstad

Stefan Ong, projectleider CBM gemeente Zaanstad

Gemeente Zaanstad heeft een aanpak ontwikkeld met betrekking tot Contract- en Bestelmanagement die momenteel gemeentebreed wordt uitgerold. De aanpak heeft als basis de bestelcategorieën van Pianoo en de uitrol vindt ook per categorie plaats. Stefan vertelt over hoe de gemeente gekomen is tot de huidige aanpak en welke issues en successen hij in de praktijk ervaart.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Presentatie 3: Van visie naar uitvoering, hoe professionaliseer je een contractmanagentteam?

Marjanneke Wiegerinck, energieke manager en onafhankelijk adviseur

Marjanneke heeft in diverse rollen teams van contractmanagers opgezet en geprofessionaliseerd. In haar presentatie deelt zij de ervaringen met het bouwen van die teams en het inrichten van werkprocessen voor contractmanagement in het maatschappelijk domein. Zij gaat in op onderwerpen als de benodigde kennis en expertise en hoe je die vanuit het team zelf kunt ontwikkelen. Hoe je tot een proactieve regievoering op je contracten in relatie tot risicomanagement kunt komen in een politiek bestuurlijke context met regionale samenwerking. En wat er voor nodig is om vanuit de gelaagdheid in je contractsturing (strategisch tot operationeel) te werken aan zakelijk partnership.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Presentatie 4: Contractbeheer langjarige onderhoudscontracten

Fred Aalders, contractmanager Openbare Ruimte, gemeente Nijmegen

Als vierde een praktijkverhaal uit een heel ander domein, maar minstens zo belangrijk voor gemeenten. De gemeente Nijmegen heeft tussen 2010-2016 enkele zeer grote infra-projecten gerealiseerd, waaronder de bouw van de nieuwe stadsbrug De Oversteek (lengte ca. 1400m). Nijmegen heeft daarbij gekozen voor een contractvorm waarbij de opdrachtnemer verantwoordelijk is voor het ontwerp, de realisatie en 25 jaar onderhoud. In de presentatie wordt ingegaan op de keuze van het langjarig onderhoudscontract en de toepassingen en ervaringen van systeem gerichte contractbeheersing binnen het project.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Presentatie 5: CATS CM als methode voor contractmanagement

Gert-Jan Vlasveld, senior partner CM Partners

Tot slot zal Gert-Jan Vlasveld de methode CATS CM toelichten en daarbij de link leggen naar de presentaties van de eerdere presentatoren. Door onderdelen van die presentaties te koppelen aan de methode CATS CM, zult u herkennen dat CATS CM een waardevolle en eenduidige aanpak biedt voor goed en proactief contractmanagement. 

Cookie-instellingen