Nieuwe adviezen Commissie van Aanbestedingsexperts

Inkoopkracht ZHW 11-10-2016 906 keer bekeken

De Commissie van Aanbestedingsexperts heeft op 5 oktober 2016 advies 138 en 181 gepubliceerd: transparantieverplichting, opschortende termijn, bewijs van inschrijving, berichtgeving via TenderNed.

In advies 138 worden drie vragen beantwoord namelijk of de aanbesteder gehandeld heeft in strijd met de transparantieverplichting, of bij de beoordeling van kwaliteitscriteria de juiste maatstaven zijn gehanteerd en tenslotte of de opschortende termijn is gaan lopen bij de mededeling van de gunningsbeslissing.

Advies 138: Heeft de aanbesteder gehandeld in strijd met de transparantieverplichting? Zijn bij de beoordeling van kwaliteitscriteria de juiste maatstaven gehanteerd? Is de opschortende termijn gaan lopen bij de mededeling van de gunningsbeslissing?

In advies 181 wordt ingegaan op de vragen of een bewijs van inschrijving in het architectenregister bij aanmelding gevraagd mag worden en of een bericht dat via TenderNed verzonden is, tevens op een andere wijze verzonden moet worden.

Advies 181: Mag een bewijs van inschrijving in het architectenregister bij de aanmelding gevraagd worden? Moet een bericht dat via TenderNed verzonden is, tevens op andere wijze verzonden worden.

Cookie-instellingen