Nieuwe regionale aanbesteding multifunctionals

Inkoopkracht ZHW 13-07-2017 1408 keer bekeken

De gemeenten Delft, Rijswijk, Lansingerland, Westland en Zoetermeer krijgen de komende tijd nieuwe multifunctionals (MFP’s) met print, scan- en/of kopieerfuncties. Deze apparaten werken binnen de ICT-infra van de individuele gemeenten en hebben een follow-me systeem.

De gemeenten hebben samen met Canon Nederland N.V. de overeenkomsten naar aanleiding van  een regionale aanbesteding multifunctionals ondertekend.

Regionaal traject
Deze regionale aanbesteding is mogelijk gemaakt door Inkoopkracht Zuid-Holland West. Wanneer gemeenten samen inkopen, krijgen ze meer kwaliteit, zijn ze minder kwetsbaar én het is efficiënter. Vorig jaar hebben de deelnemende gemeenten van Inkoopkracht gekeken of ze gezamenlijk multifunctionals konden inkopen. De gemeenten Delft, Rijswijk, Lansingerland,  Westland en Zoetermeer hebben uiteindelijk de aanbesteding gezamenlijk opgepakt en uitgevoerd. Dit heeft geresulteerd in een succesvolle samenwerking met de deelnemende gemeenten en voor sommige gemeenten een (nieuwe) leverancier, namelijk Canon Nederland.

Samen inkopen
De gemeenten hebben na een marktconsultatie gezamenlijk bepaald waaraan de nieuwe machines moeten voldoen. Uiteindelijk hebben vijf leveranciers een offerte ingediend. Canon Nederland kwam als beste naar voren. Nadat er enkele machines vooraf zijn getest, is besloten om de opdracht aan hen te gunnen. De komende periode volgen de implementaties binnen de verschillende gemeenten. In september volgt er een 1ste evaluatie moment om te kijken of men kan leren van de afgelopen tijd en waar nodig bij te sturen.

Reacties Canon Nederland en deelnemende partijen
‘Het was een puzzel om alle wensen van de gemeenten in te vullen’.  ‘We zijn blij dat we deze opdracht hebben gekregen en kijken uit naar een prettige samenwerking met de verschillende gemeenten.’  Erik Westerink – Canon Nederland.

‘De samenwerking tussen de gemeenten is zeker bevallen en het was prettig om kennis en ervaring uit te wisselen ’  licht Koos Swieringa van de gemeente Zoetermeer toe. ‘Regionaal aanbesteden is ons goed bevallen en zeker voor herhaling vatbaar‘  gaven de gemeenten Delft, Zoetermeer en Lansingerland aan.

Om de samenwerking in de toekomst voort te kunnen zetten, heeft men ervoor gekozen om het contract met Canon Nederland tegelijkertijd te laten aflopen.

TenderNed

 

Cookie-instellingen