Laatste stand van zaken Plan van Aanpak MVI

Inkoopkracht ZHW 18-07-2017 662 keer bekeken

Op 6 juli 2017 heeft de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu de Kamer geinformeerd over laatste ontwikkelingen op het gebied van Maatschappelijk Verantwoord Inkopen (MVI). Het gaat om vervolgstappen in het kader van het Plan van Aanpak MVI overheden 2015-2020.

Dit plan wordt gezamenlijk uitgevoerd door de ministeries van Infrastructuur en Milieu, Economische Zaken, Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Buitenlandse Zaken, en Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Het MVI-beleid is erop gericht om de aanzienlijke inkoopkracht van overheden (ruim € 73 mrd per jaar) slim in te zetten om belangrijke maatschappelijke transities te versnellen.

Transitie
Daarbij gaat het onder meer om de transitie naar een klimaatneutrale, circulaire economie en een eerlijke internationale markt met aandacht voor mensenrechten, goede arbeidsomstandigheden en een leefbaar loon. Het inkoopbeleid van overheden kan deze transities ondersteunen en creëert nieuwe markten voor bijvoorbeeld circulaire producten en diensten, of producten en diensten met een lage CO2-voetafdruk.

Onderwerpen kamerbrief
In deze brief komen aan de orde:

  • de voortgang van de uitvoering van het Manifest MVI;
  • de ontwikkeling van de benchmark en monitoring MVI, met daarbij de toezegging over de rol van CO2 in deze instrumenten;
  • de doorontwikkeling van de criteriadocumenten, met daarbij de toezeggingen over hormoonverstorende stoffen en schaarse grondstoffen.

Verbetering criteriadocumenten
De kracht en reikwijdte van de criteriadocumenten worden de komende jaren verder vergroot. De documenten worden zo aangevuld dat ze niet alleen een ondergrens aangeven, maar ook helpen om invulling te geven aan hogere ambities. Ten tweede wil de staatssecretaris de criteriadocumenten uitbreiden met kennis over circulair inkopen en biobased inkopen.

Lees de volledige kamerbrief op rijksoverheid.nl.

bron: Pianoo

Cookie-instellingen