Commissie beoordeelt Nederlandse implementatie aanbestedingswetgeving

Inkoopkracht ZHW 16-08-2017 1144 keer bekeken

Nederland presteert gemiddeld, als het gaat om de implementatie en uitvoering van de Europese aanbestedingsregels.

Dit blijkt uit het onlangs gepubliceerde Single Market Scoreboard 2017 van de Europese Commissie. Hoewel Nederland goed scoort op het gebied van aanbestedingen zonder inschrijvers, blijft het percentage gepubliceerde opdrachten ten opzichte van het bruto binnenlands product (bbp) bijvoorbeeld beneden gemiddeld.

Single Market Scoreboard

De interne markt rust op een veelheid aan Europese wet- en regelgeving, aangevuld door de implementatiewetgeving van de lidstaten. Om te zorgen dat de interne markt gestalte krijgt voor burgers en bedrijven is effectief bestuur nodig. Niet alleen op Europees niveau, maar ook in de lidstaten zelf. Decentrale overheden krijgen op allerlei terreinen te maken met de regels van de interne markt. Het Single Market Scoreboard biedt per lidstaat inzicht in de wijze waarop Europese wet- en regelgeving wordt uitgevoerd.

Indicatoren
Op het gebied van aanbestedingen laat het Single Market Scoreboard 2017 aan de hand van negen indicatoren en bijbehorende benchmarks zien hoe lidstaten aanbestedingswetgeving implementeren. Ook de tekortkomingen en wat lidstaten moeten doen om hun prestaties te verbeteren worden getoond. De indicatoren met betrekking tot aanbestedingen zijn gebaseerd op gegevens uit de online databank Tenders Electronic Daily (TED). Afhankelijk van de prestaties krijgen lidstaten van de Commissie een groene, gele of rode kaart. De kaarten laten zien of zij bovengemiddeld, gemiddeld of beneden gemiddeld presteren.

Score Nederland
Nederland krijgt een gele kaart en presteert volgens de Commissie dus gemiddeld als het gaat om de implementatie en uitvoering van de Europese aanbestedingsregels. Dit is vergelijkbaar met lidstaten als Duitsland, Estland, Ierland, Oostenrijk en Portugal. Van de drie belangrijkste indicatoren, die zwaarder worden meegewogen in het totaalbeeld, scoort Nederland alleen goed op de indicator ‘aanbestedingen zonder inschrijvers’ (3%). De andere indicatoren zijn ‘aanbestedingen met slechts één inschrijver’ (gemiddelde score) en ‘gepubliceerde opdrachten ten behoeve van het bbp’ (beneden gemiddelde score). Nederland scoort, net als veel andere lidstaten, onder gemiddeld op de indicatoren met betrekking tot transparantie. Deze indicatoren wogen minder zwaar mee. Dit zijn de indicatoren ‘aanbestedingen zonder gepubliceerde contractwaarde’ (21%), ‘aanbestedingen zonder voorgaande bekendmaking’ (21%) en ‘aanbestedingen zonder registratienummer’ (13%).

Algemene conclusies
De aanbestedingsrichtlijnen (2014/23, 2014/24 en 2014/25) zijn inmiddels door 19 van de 28 lidstaten omgezet naar nationale wetgeving. De Commissie concludeert dat de richtlijnen aanbestedingsprocedures hebben versimpeld, er een betere prijs-kwaliteitsverhouding is en opdrachten beter toegankelijk zijn voor het MKB. Verder heeft het bevorderen van e-aanbesteden (elektronisch aanbesteden) geleid tot kostenbesparingen.

Prioriteiten Europese Commissie
De Commissie geeft aan lidstaten te zullen ondersteunen bij de omzetting van de aanbestedingsrichtlijnen en de overgang naar e-aanbesteden. De aandacht gaat uit naar het strategisch implementeren van de richtlijnen. Verder zet de Commissie in op betere transparantie, efficiëntie en publieke verantwoording van aanbestedingen door beter gebruik van data en ex-ante evaluatie van grote infrastructuurprojecten. De Commissie hoopt ook toegang te verkrijgen tot de aanbestedingsmarkten van belangrijke internationale handelspartners van de EU.

Bron: Europa decentraal/ Single Market Scoreboard 2017

Cookie-instellingen