Update Inkoopkracht ZHW - samenwerkingsovereenkomst en jaarplan 2018

Inkoopkracht ZHW 21-12-2017 1851 keer bekeken

Afgelopen dinsdag zijn de gemeentesecretarissen, eindverantwoordelijke van inkoop van de gemeenten Delft, Pijnacker-Nootdorp, Zoetermeer, Westland en het projectteam Inkoopkracht bijeen gekomen voor het ondertekenen van de nieuwe samenwerkingsovereenkomst en het jaarplan voor de netwerkorganisatie.

Deze samenwerkingsovereenkomst is de opvolger en vernieuwde versie van de voorgaande overeenkomst. De gemeenten Delft, Pijnacker-Nootdorp, Zoetermeer en Westland blijven samenwerken op het gebied van inkoop en gaan de samenwerking intensiveren voor de komende 3 jaar.

Vanaf januari 2018 wordt er elk jaar een jaarplan opgesteld in samenwerking met deelnemende gemeenten. In het jaarplan worden o.a. de gezamenlijke doelstellingen en de te behalen resultaten, de betrokkenheid vanuit het lijnmanagement, vaste procesmatige aanpak van gezamenlijke aanbestedingen en een gezamenlijke aanbestedingskalender vastgesteld.

Andere organisaties kunnen voor de duur van een jaar toetreden aan het samenwerkingsverband aan het begin van het jaar. De voorwaarden zijn na te lezen in de samenwerkingsovereenkomst. Ge├»nteresseerde organisaties kunnen zich aanmelden bij de programmamanager en de bestuurder via het emailadres inkoopkracht.zhw@zoetermeer.nl.

Angelique Schepers (Gemeente Zoetermeer Teammanager Juridische aangelegenheden en Inkoop afdeling JaBo) zal het komende jaar de rol van programmamanager Inkoopkracht ZHW op zich nemen en samen met de gemeente secretaris van Pijnacker Nootdorp Jan Paul Woudstra en de centrale eenheid sturing geven aan de uitvoering van de samenwerkingsovereenkomst en het jaarplan.

De Samenwerkingsovereenkomst Inkoopkracht ZHW en het Jaarplan 2018 Inkoopkracht ZHW zijn terug te vinden op de website.

Contactgegevens programmamanager, Angelique Schepers

Contactgegevens bestuurder, Jan-Paul Woudstra

Contactgegevens Inkoopkracht ZHW, Centrale eenheid (CE)

Cookie-instellingen